एक बीमार ताऊ गाम तै सोनीपत शहर आया - Haryanvi Jokes in Hindi

एक बीमार ताऊ गाम तै सोनीपत शहर आया

ईलाज खातर अर डॉक्टर तै बोल्या - "डॉक्टर साहब कड़वी दवाई ना लिखियो ।"
.
.
.
.
.
डॉक्टर - " फेर
.
.
.
.
घेवर लिख दयूं ?????? "